Danh mục chính 
  CÁC CHUYÊN MỤC
  Tổ chức
  » Chi bộ
  » Ban giám hiệu
  » BCH Công đoàn
  » Chi đoàn giáo viên
  » Tổ Toán
  » Tổ Lý - Công nghệ
  » Tổ Hoá - Sinh
  » Tổ Văn
  » Tổ Sử-Địa-GDCD
  » Tổ Anh Văn
  » Tổ Thể dục-Nhạc-Mỹ thuật
  » Tổ Văn phòng
  Bản tin trường
  » Thông Báo
  » Hoạt động trường
  Dạy và học
  » Hướng dẫn học tập
  » Toán
  » Hóa
  » Lý
  » Sinh
  » Tin học
  » Công nghệ
  » Nhạc
  » Mỹ thuật
  » Văn
  » Sử
  » Địa
  » Giáo dục công dân
  » Anh
 Nhận tin qua mail 
Email của bạn

Định dạng tin

 Tìm kiếm 
 Liên kết 
Đang khởi tạo các Logo...

Đặt logo của bạn ở đây!
 
Trang nhất 29.05.2015 20:03

Lễ tổng kết năm học 2014-2015

Ngày 26 tháng 5 năm 2015 Trường THCS Thuận Hưng quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ tổng kết và phát thưởng cho những học sinh đạt nhiều thành tích trong học tập và các phong trào khác của ngành năm học 2014– 2015.

modules.php?name=News&op=viewst&sid=168

TUYÊN TRUYỀN SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ...

Sáng nay, ngày 11.5.2015 Đoàn tuyên truyển của TP Cần Thơ đã có mặt tại Trường THCS Thuận Hưng với không khí vui tươi và hưởng ứng của tất cả học sinh các khối lớp.

modules.php?name=News&op=viewst&sid=167

Lễ phát quà cho học sinh của Hội Hữu nghị Cần Thơ

Sáng nay trường THCS Thuận Hưng phối hợp Hội hữu nghị Cần Thơ tổ chức phát quà

modules.php?name=News&op=viewst&sid=166

KẾT QUẢ GIẢI TOÁN BẰNG TIẾNG VIỆT TRÊN INTERNET CẤP ...

Sáng nay vào lúc 8h00' ngày 06/3/2015 quận Thốt Nốt tổ chức cuộc thi giải Toán bằng tiếng Việt trên Internet cấp quận khối 6, 7, 8, 9, trong đó trường THCS Thuận Hưng tham gia dự thi tất cả 34 học sinh với kết quả như sau:

modules.php?name=News&op=viewst&sid=165

KẾT QUẢ GIẢI TOÁN BẰNG TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP ...

Sáng nay vào lúc 8h30' quận Thốt Nốt tổ chức cuộc thi giải Toán bằng tiếng anh trên Internet cấp quận khối 8 số lượng 74 học sinh và khối 9 số lượng 51 học sinh, trong đó trường THCS Thuận Hưng tham gia dự thi khối 8 là 7 học sinh và khối 9 là 6 học sinh với kết quả như sau:

modules.php?name=News&op=viewst&sid=164

Họp mặt nụ cười, trao quà tết cho học sinh có hoàn ...

Sáng hôm nay 13/2/2015 trường THCS Thuận Hưng long trọng tổ chức buổi họp mặt nụ cười xuân cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở trường.

modules.php?name=News&op=viewst&sid=163
Lễ tổng kết năm học 2014-2015
TUYÊN TRUYỀN SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN VÀ...
Lễ phát quà cho học sinh của Hội Hữu...
KẾT QUẢ GIẢI TOÁN BẰNG TIẾNG VIỆT TRÊN...
KẾT QUẢ GIẢI TOÁN BẰNG TIẾNG ANH TRÊN...
Tổ chức 

Lịch thi Violympic năm học 2014-2015

[04.12.2014 21:48]
Các vòng thi violympic tiếng Việt và tiếng Anh năm học 2014-2015 (Đã đọc: 234)Xem tiếp...

Những bản tin khác

KẾT QUẢ THI TUYÊN TRUYỀN GIỚI THIỆU SÁCH CẤP QUẬN NĂM HỌC 2013-2014
Các hoạt động nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20-11-2013
Ông Vũ Đức Đam và Ông Nguyễn Thiện Nhân sẽ được miễn nhiệm

Bản tin trường 

Công khai thông tư 09 năm học 2014-2015

[29.05.2015 08:24]
PHÒNG GD – ĐT THỐT NỐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường :THCS Thuận Hưng Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Chư¬ơng: 622
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2015
(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)
ĐV tính: đồng
TT Chỉ tiêu Dự toán được giao Ghi chú
A Dự toán thu
I Tổng số thu 150.000.000
1 Thu phí, lệ phí (Học phí) 150.000.000
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ )
3 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)
4 Thu sự nghiệp khác
( Chi tiết theo từng loại thu )
II Số thu nộp NSNN
1 Phí, lệ phí (Học phí)
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ )
3 Hoạt động sự nghiệp khác
( Chi tiết theo từng loại thu )
III Số đ¬ược để lại chi theo chế độ 231.240.000
1 Tồn 2014 mang sang 81.240.000
2 Phí, lệ phí (Học phí) 150.000.000
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)
3 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ )
4 Thu viện trợ
5 Hoạt động sự nghiệp khác
( Chi tiết theo từng loại thu )
B Dự toán chi ngân sách nhà nư¬ớc 6.592.785.000
I Loại 490 khoản 493 6.592.785.000
1 Chi thanh toán cá nhân 5.979.713.000
2 Chi nghiệp vụ chuyên môn 601.072.000
3 Chi mua sắm, sửa chữa lớn 12.000.000
4 Chi khác
II Loại 490 khoản 493 231.240.000
C Dự toán chi nguồn khác (nếu có) 231.240.000
1 Chi thanh toán cá nhân
2 Chi nghiệp vụ chuyên môn 231.240.000
3 Chi mua sắm, sửa chữa lớn
4 Chi khác
Thốt Nốt, Ngày 28 tháng 05 năm 2015
Thủ tr¬ưởng đơn vị
(Đã ký)

Biểu số 3
PHÒNG GD – ĐT THỐT NỐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường :THCS Thuận Hưng Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chư¬ơng:622
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC năm 2015
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)
Đơn vị tính: Đồng
Số
TT Chỉ tiêu Số liệu báo
cáo quyết
toán Số liệu quyết
toán đ¬ược
duyệt
A Quyết toán thu
I Tổng số thu 106.650.000
1 Thu phí, lệ phí (Học phí) 106.650.000
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ )
3 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)
4 Thu sự nghiệp khác
( Chi tiết theo từng loại thu )
II Số thu nộp NSNN 10.444.000
1 Phí, lệ phí(Học phí) 10.444.000
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ )
3 Hoạt động sự nghiệp khác
( Chi tiết theo từng loại thu )
III Số đ¬ược để lại chi theo chế độ 96.206.000
1 Phí, lệ phí,( Học phí) 96.206.000
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ )
3 Thu viện trợ
4 Hoạt động sự nghiệp khác
( Chi tiết theo từng loại thu )
B Quyết toán chi ngân sách nhà n¬ước 6.391.400.000
1 Loại 490 khoản 493 6.391.400.000
- Mục:6000 3.113.763.928
+ Tiểu mục 6001 2.962.138.023
+ Tiểu mục 6002 151.625.905
- Mục:6050 68.774.485
+ Tiểu mục 6051 68.774.485
- Mục:6100 1.714.072.744
+ Tiểu mục 6101 38.100.359
+ Tiểu mục 6106 511.937.200
+ Tiểu mục 6112 800.033.919
+ Tiểu mục 6113 5.060.000
+ Tiểu mục 6115 351.633.590
+ Tiểu mục 6117 7.307.676
- Mục:6200 124.570.000
+ Tiểu mục 6201 124.570.000
- Mục:6250 2.140.000
+ Tiểu mục 6257 640.000
+ Tiểu mục 6299 1.500.000
- Mục:6300 1.108.557.713
+ Tiểu mục 6301 845.517.713
+ Tiểu mục 6302 146.728.000
+ Tiểu mục 6303 68.100.000
+ Tiểu mục 6304 48.212.000
- Mục:6500 26.533.576
+ Tiểu mục 6501 26.533.576
- Mục:6550 51.415.000
+ Tiểu mục 6551 30.403.000
+ Tiểu mục 6552 18.000.000
+ Tiểu mục 6599 3.012.000
- Mục:6600 14.121.554
+ Tiểu mục 6601 308.220
+ Tiểu mục 6606 7.406.000
+ Tiểu mục 6612 480.000
+ Tiểu mục 6617 3.945.334
+ Tiểu mục 6649 1.982.000
- Mục:6700 54.234.000
+ Tiểu mục 6701 41.674.000
+ Tiểu mục 6702 10.660.000
+ Tiểu mục 6703 1.900.000
- Mục:6900 56.507.000
+ Tiểu mục 6907 26.040.000
+ Tiểu mục 6912 1.830.000
+ Tiểu mục 6917 3.300.000
+ Tiểu mục 6921 13.197.000
+ Tiểu mục 6949 12.140.000
- Mục:7000 8.860.00
+ Tiểu mục 7003 8.860.000
+ Tiểu mục 7049
- Mục: 7750 41.400.000
+ Tiểu mục:7758 11.480.000
+ Tiểu mục:7766 29.920.000
- Mục:9050 6.450.000
+ Tiểu mục 9062 6.450.000
2 Loại 490, khoản 493 75.344.000
C Quyết toán chi nguồn khác
Mục :7000 64.900.000
Mục :7049 Kinh phí bồi dưỡng giáo viên dạy học sinh giỏi 19.640.000
Mục :7049 Kinh phí phát thưởng năm học 2013-2014 29.805.000
Mục :7049 Kinh phí bồi dưỡng cho giáo viên luyện viết bài cho học sinh dự thi tuyên truyền giới thiệu sách cấp quận NH 2013-2014 1.600.000
Mục :7049 Chi tiền ăn và tiền xe cho học sinh đi dự thi tuyên truyền giới thiệu sách cấp quận NH 2013-2014 500.000
Mục :7049 Kinh phí tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường 700.000
Mục :7049 Tiền xe cho học sinh đi bồi dưỡng học sinh giỏi cấp thành phố theo công văn số 04/PGD ĐT ngày 22/01/2014 5.960.0000
Mục: 7049 Kinh phí cho học sinh đi thi cấp thành phố theo công văn số 04/PG –ĐT ngày 22/01/2014 3.200.000
Mục : 7049 Kinh phí tổ chức hội thi đồ dùng dạy học cấp quận theo công văn số 131/QĐ – PGD ĐT 2.200.000
Mục: 7049 Kinh phí tổ chức thi sáng kiến kinh nghiệm cấp trường theo công văn số 08/THCS 1.295.000
Thuận Hưng, ngày 28 tháng05 năm 2015
Thủ trưởng đơn vị
(Đã ký)

PHÒNG GD – ĐT THỐT NỐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường :THCS Thuận Hưng Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Chư¬ơng: 622
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2015
(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)
ĐV tính: đồng
TT Chỉ tiêu Dự toán được giao Ghi chú
A Dự toán thu
I Tổng số thu 150.000.000
1 Thu phí, lệ phí (Học phí) 150.000.000
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ )
3 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)
4 Thu sự nghiệp khác
( Chi tiết theo từng loại thu )
II Số thu nộp NSNN
1 Phí, lệ phí (Học phí)
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ )
3 Hoạt động sự nghiệp khác
( Chi tiết theo từng loại thu )
III Số đ¬ược để lại chi theo chế độ 231.240.000
1 Tồn 2014 mang sang 81.240.000
2 Phí, lệ phí (Học phí) 150.000.000
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)
3 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ )
4 Thu viện trợ
5 Hoạt động sự nghiệp khác
( Chi tiết theo từng loại thu )
B Dự toán chi ngân sách nhà nư¬ớc 6.592.785.000
I Loại 490 khoản 493 6.592.785.000
1 Chi thanh toán cá nhân 5.979.713.000
2 Chi nghiệp vụ chuyên môn 601.072.000
3 Chi mua sắm, sửa chữa lớn 12.000.000
4 Chi khác
II Loại 490 khoản 493 231.240.000
C Dự toán chi nguồn khác (nếu có) 231.240.000
1 Chi thanh toán cá nhân
2 Chi nghiệp vụ chuyên môn 231.240.000
3 Chi mua sắm, sửa chữa lớn
4 Chi khác
Thốt Nốt, Ngày 28 tháng 05 năm 2015
Thủ tr¬ưởng đơn vị
(Đã ký)

Biểu số 3
PHÒNG GD – ĐT THỐT NỐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường :THCS Thuận Hưng Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chư¬ơng:622
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC năm 2015
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)
Đơn vị tính: Đồng
Số
TT Chỉ tiêu Số liệu báo
cáo quyết
toán Số liệu quyết
toán đ¬ược
duyệt
A Quyết toán thu
I Tổng số thu 106.650.000
1 Thu phí, lệ phí (Học phí) 106.650.000
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ )
3 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)
4 Thu sự nghiệp khác
( Chi tiết theo từng loại thu )
II Số thu nộp NSNN 10.444.000
1 Phí, lệ phí(Học phí) 10.444.000
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ )
3 Hoạt động sự nghiệp khác
( Chi tiết theo từng loại thu )
III Số đ¬ược để lại chi theo chế độ 96.206.000
1 Phí, lệ phí,( Học phí) 96.206.000
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ )
3 Thu viện trợ
4 Hoạt động sự nghiệp khác
( Chi tiết theo từng loại thu )
B Quyết toán chi ngân sách nhà n¬ước 6.391.400.000
1 Loại 490 khoản 493 6.391.400.000
- Mục:6000 3.113.763.928
+ Tiểu mục 6001 2.962.138.023
+ Tiểu mục 6002 151.625.905
- Mục:6050 68.774.485
+ Tiểu mục 6051 68.774.485
- Mục:6100 1.714.072.744
+ Tiểu mục 6101 38.100.359
+ Tiểu mục 6106 511.937.200
+ Tiểu mục 6112 800.033.919
+ Tiểu mục 6113 5.060.000
+ Tiểu mục 6115 351.633.590
+ Tiểu mục 6117 7.307.676
- Mục:6200 124.570.000
+ Tiểu mục 6201 124.570.000
- Mục:6250 2.140.000
+ Tiểu mục 6257 640.000
+ Tiểu mục 6299 1.500.000
- Mục:6300 1.108.557.713
+ Tiểu mục 6301 845.517.713
+ Tiểu mục 6302 146.728.000
+ Tiểu mục 6303 68.100.000
+ Tiểu mục 6304 48.212.000
- Mục:6500 26.533.576
+ Tiểu mục 6501 26.533.576
- Mục:6550 51.415.000
+ Tiểu mục 6551 30.403.000
+ Tiểu mục 6552 18.000.000
+ Tiểu mục 6599 3.012.000
- Mục:6600 14.121.554
+ Tiểu mục 6601 308.220
+ Tiểu mục 6606 7.406.000
+ Tiểu mục 6612 480.000
+ Tiểu mục 6617 3.945.334
+ Tiểu mục 6649 1.982.000
- Mục:6700 54.234.000
+ Tiểu mục 6701 41.674.000
+ Tiểu mục 6702 10.660.000
+ Tiểu mục 6703 1.900.000
- Mục:6900 56.507.000
+ Tiểu mục 6907 26.040.000
+ Tiểu mục 6912 1.830.000
+ Tiểu mục 6917 3.300.000
+ Tiểu mục 6921 13.197.000
+ Tiểu mục 6949 12.140.000
- Mục:7000 8.860.00
+ Tiểu mục 7003 8.860.000
+ Tiểu mục 7049
- Mục: 7750 41.400.000
+ Tiểu mục:7758 11.480.000
+ Tiểu mục:7766 29.920.000
- Mục:9050 6.450.000
+ Tiểu mục 9062 6.450.000
2 Loại 490, khoản 493 75.344.000
C Quyết toán chi nguồn khác
Mục :7000 64.900.000
Mục :7049 Kinh phí bồi dưỡng giáo viên dạy học sinh giỏi 19.640.000
Mục :7049 Kinh phí phát thưởng năm học 2013-2014 29.805.000
Mục :7049 Kinh phí bồi dưỡng cho giáo viên luyện viết bài cho học sinh dự thi tuyên truyền giới thiệu sách cấp quận NH 2013-2014 1.600.000
Mục :7049 Chi tiền ăn và tiền xe cho học sinh đi dự thi tuyên truyền giới thiệu sách cấp quận NH 2013-2014 500.000
Mục :7049 Kinh phí tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường 700.000
Mục :7049 Tiền xe cho học sinh đi bồi dưỡng học sinh giỏi cấp thành phố theo công văn số 04/PGD ĐT ngày 22/01/2014 5.960.0000
Mục: 7049 Kinh phí cho học sinh đi thi cấp thành phố theo công văn số 04/PG –ĐT ngày 22/01/2014 3.200.000
Mục : 7049 Kinh phí tổ chức hội thi đồ dùng dạy học cấp quận theo công văn số 131/QĐ – PGD ĐT 2.200.000
Mục: 7049 Kinh phí tổ chức thi sáng kiến kinh nghiệm cấp trường theo công văn số 08/THCS 1.295.000
Thuận Hưng, ngày 28 tháng05 năm 2015
Thủ trưởng đơn vị
(Đã ký)
Biểu mẫu 05
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp): Phòng GD-ĐT Thốt Nốt
(Tên cơ sở giáo dục):Trường THCS Thuận Hưng
THÔNG B¸O
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2014-2015

STT Nội dung Chia theo khối lớp
Lớp .6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9

I
Điều kiện tuyển sinh
Có đủ hồ sơ theo quy định: học bạ, khai sinh, bằng tốt nghiệp Tiểu học

II
Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ
Dạy đúng theo quy định, không cắt xén chương trình

III Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.
Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh Kết hợp tốt giữa CNHS và nhà trường để GD học sinh
Thái độ hs nghiêm túc, học tập tích cực


IV
Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...)
Phòng học, thiết bị học tập, sân chơi cho HS đầy đủ phục vụ tốt cho giáo dục


V
Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục
Bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo hs yếu kém
Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp
Các hoạt động THTT-HSTC


VI
Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục
-Đội ngũ GV đủ về số lượng, nhiệt tình. Trình độ chuyên môn đạt chuẩn và vượt chuẩn.
-Cán bộ quản lý đạt chuẩn theo yêu cầu
-Lên kế hoạch, phân công và kiểm tra thực hiện công tác giáo dục.


VII
Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được
Học sinh có hạnh kiểm khá, tốt đạt trên 99%
Học sinh có học lực khá, giỏi đạt trên 58%

VIII
Khả năng học tập tiếp tục của học sinh
Do các em ở độ tuổi này nhỏ, sống chung với gia đình nên khả năng tiếp tục học của hs là rất cao.
Thuận Hưng, ngày 28 tháng 5 năm 2015
Thủ trưởng đơn vị
(Đã ký)

Biểu mẫu 09
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp): Phòng GD-ĐT Thốt Nốt
(Tên cơ sở giáo dục):Trường THCS Thuận Hưng

THÔNG B¸O
Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2014-2015
STT Nội dung Tổng số Chia ra theo khối lớp
Lớp 6 Lớp 7 Lớp8 Lớp9
I Số học sinh chia theo hạnh kiểm 938 254 227 232 225
1 Tốt
(tỷ lệ so với tổng số) 793
84,5 228
89,8 183
80,6 186
80,2 196
87,1
2 Khá
(tỷ lệ so với tổng số) 137
14,6 24
9,4 39
17,2 45
19,4 29
12,9
3 Trung bình
(tỷ lệ so với tổng số) 8
0,9 2
0,8 5
2,2 1
0,4
4 Yếu
(tỷ lệ so với tổng số)
II Số học sinh chia theo học lực 938 254 227 232 225
1 Giỏi
(tỷ lệ so với tổng số) 163
17,4 49
19,3 50
22 31
13,4 33
14,7
2 Khá
(tỷ lệ so với tổng số) 389
41,5 103
40,6 86
37,9 104
44,8 96
42,7
3 Trung bình
(tỷ lệ so với tổng số) 363
38,7
93
36,6 81
35,7 94
40,5 96
42,7
4 Yếu
(tỷ lệ so với tổng số) 21
2,2 9
3,5 9
4 3
1,3
5 Kém
(tỷ lệ so với tổng số) 1
0,4 1
0,4
III Tổng hợp kết quả cuối năm 938 254 227 232 225
1 Lên lớp
(tỷ lệ so với tổng số) 937 245
96,5 217
95,6 229
98,7 225
100
a Học sinh giỏi
(tỷ lệ so với tổng số) 163
17,4 49
19,3 50
22 31
13,4 33
14,7
b Học sinh tiên tiến
(tỷ lệ so với tổng số) 389
41,5 103
40,6 86
37,9 104
44,8 96
42,7
2 Thi lại
(tỷ lệ so với tổng số) 21
2,2 9
3,5 9
4 3
1,3
3 Lưu ban
(tỷ lệ so với tổng số) 1
0,4 1
0,4
4 Chuyển trường đến/đi
(tỷ lệ so với tổng số) 3 1 1 1
5 Bị đuổi học
(tỷ lệ so với tổng số)
6 Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học)
(tỷ lệ so với tổng số) 9
0,95 2
0,8 1
0,4 1
0,4 5
2,2
IV Số học sinh đạt giải các kỳ thi
học sinh giỏi 18 01 17
1 Cấp tỉnh/thành phố 18 01 17
2 Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế
V Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp 225 225
VI Số học sinh được công nhận tốt nghiệp 225 225
1 Giỏi
(tỷ lệ so với tổng số) 33
14,7 33
14,7
2 Khá
(tỷ lệ so với tổng số) 96
42,7 96
42,7
3 Trung bình
(tỷ lệ so với tổng số) 96
42,7 96
42,7
VII Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng công lập
(tỷ lệ so với tổng số)
VIII Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng ngoài công lập
(tỷ lệ so với tổng số)
IX Số học sinh nam/số học sinh nữ 425/
486 127/127 107/120 119/113 99/126
X Số học sinh dân tộc thiểu số 01
Thuận Hưng, ngày 28 tháng 5 năm 2015
Thủ trưởng đơn vị
(Đã ký)
(Đã đọc: 1)Xem tiếp...

Những bản tin khác

Lễ tổng kết năm học 2014-2015
TUYÊN TRUYỀN SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN "CÙNG EM TẠO THÓI QUEN"
Lễ phát quà cho học sinh của Hội Hữu nghị Cần Thơ

Dạy và học 

KẾT QUẢ GIẢI TOÁN BẰNG TIẾNG VIỆT TRÊN INTERNET CẤP QUẬN

KẾT QUẢ GIẢI TOÁN BẰNG TIẾNG VIỆT TRÊN INTERNET CẤP QUẬN
[06.03.2015 12:57]
Sáng nay vào lúc 8h00' ngày 06/3/2015 quận Thốt Nốt tổ chức cuộc thi giải Toán bằng tiếng Việt trên Internet cấp quận khối 6, 7, 8, 9, trong đó trường THCS Thuận Hưng tham gia dự thi tất cả 34 học sinh với kết quả như sau: (Đã đọc: 130)Xem tiếp...

Những bản tin khác

KẾT QUẢ GIẢI TOÁN BẰNG TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP QUẬN
KẾT QUẢ THI VIOLYMPIC TOÁN CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2014-2015
Mở file word bị khóa

 Thư viện ảnh 
   

 Thông báo 

THÔNG BÁO HỌP HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM
Ban giám hiệu kính mời quý thầy (cô) họp HĐSP vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 28/2/2015. Mong quý thầy (cô) sắp xếp công việc dự họp đầy đủ

 10 bài mới nhất 
Công khai thông tư 09 năm học 2014-2015
Lễ tổng kết năm học 2014-2015
TUYÊN TRUYỀN SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN "CÙNG EM TẠO THÓI QUEN"
Lễ phát quà cho học sinh của Hội Hữu nghị Cần Thơ
KẾT QUẢ GIẢI TOÁN BẰNG TIẾNG VIỆT TRÊN INTERNET CẤP QUẬN
KẾT QUẢ GIẢI TOÁN BẰNG TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP QUẬN
Họp mặt nụ cười, trao quà tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
KẾT QUẢ THI VIOLYMPIC TOÁN CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2014-2015
Kết quả thi violympic tiếng anh cấp quận năm 2014-2015
Mở file word bị khóa
 Văn bản 
Báo cáo thu chi quỹ học phí và quỹ đóng góp tự nguyện CMHS năm học 2014-2015
Tất cả mẫu văn bản đúng 2014
Quyết định Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT năm học 2013-2014
Kế hoạch ứng dụng CNTT năm học 2013-2014
Kế hoạch họp PHHS cấp lớp
BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHI BỘ NĂM 2011
Quyết định ban hành kế hoạch tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Dự thảo Thông tư ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
Về việc thành lập Hội đồng trường
Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2011-2012
 Bình chọn 
Đánh giá của bạn về Website này?

 Tuyệt vời
 Tốt
 Trung bình
 Không có gì để nói
 Rất tồiKết quả
Những thăm dò khác

Bình chọn: 1
Thảo luận: 0
 Lịch vạn sự 
Tháng
Năm 

Danh ngôn:
Mổi ngày ta xét ba điều :
Làm việc cho ai có hết lòng không?
Đối với bạn có vẹn chữ tín không ?
Đạo thầy truyền có học không ?
Tăng Tử
 Danh ngôn 
Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói và đừng vội nổi giận.
James.
 Trực tuyến 
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 000803465
IP của bạn: 54.158.165.135
Bản quyền thuộc về Trường THCS Thuận Hưng. Xây dựng trên nền Nukeviet- phát triển: Tin học Vương Cường.